แสดง %d รายการ

Humasis ATK – Professional Use

Humasis ATK - Professional Use ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีเก็บเชื้อตัวอย่างในโพรงจมูก Gold Standard
  • ชุดตรวจเดียวที่ตรวจจับทั้งโปรตีน N และโปรตีน S (โปรตีนหนาม) จึงให้ผลตรวจที่แม่นยำกว่า
  • ความสามารถในการตรวจจับสูง เชื้อน้อยก็ตรวจพบ ตรวจได้ตั้งแต่วันที่ 0-7 หลังรับเชื้อ
  • ตรวจจับโอมิครอน และเชื้อกลายพันธุ์อื่นๆได้ อาทิ อัลฟ่า เบต้า แกมม่า และเดลต้า
  • ได้การรับรองจาก CE, MHRA, อย.ไทย และอีกหลายประเทศทั่วโลก
  • ผ่านการรับรองจาก อย. ใบรับรองการประเมินเครื่องมือแพทย์เลขที่ T6400042
คุณสมบัติทางเทคนิค
  • Target Analyte : N-Protein และ S-Protein RBD
  • Sample Type : Nasal Swab และ Nasopharyngeal Swab
  • ความจำเพาะ (Specificity) 100%
  • ความไว (Sensitivity) 98.4%
  • ขีดความจำกัดการตรวจพบ (Limit of Detection: LOD) 5x10^0.8 TCID50/ml
อุปกรณ์ชุดตรวจประกอบด้วย 1.ตลับชุดตรวจ 25 ชิ้น (แยกบรรจุในห่ออลูมิเนียม) 2.หลอดน้ำยาสกัดเชื้อ 25 หลอด 3.ฝากรอง 25 อัน 4.ก้านเก็บตัวอย่างชนิดปราศจากเชื้อ 25 ก้าน แยกบรรจุในห่อพลาสติก 5.คู่มือประกอบการใช้งาน - อายุการใช้งาน 18 เดือน นับจากวันผลิต Product Cat No. ACOVA-7025 Shelf life 18 months from manufacturing date Storage 2º ~ 30℃ (35 ~ 104) ℉ * สินค้าจำหน่ายเป็นกล่องเท่านั้น ผลแล็ปยืนยันการตรวจจับโอมิครอน